Inga varor i bokningen

Sök Meny & Sortiment

Regler för ROT

Beställaren avser att utnyttja möjligheten till skatteavdrag för ROT-arbeten avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. fakturamodellen gäller från den 1 juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr / person. För att administrera varje ROT-begäran till skatteverket debiteras beställaren en avgift om f.n. 400 Skr. Inkl. moms (320 Skr exkl. moms). Denna avgift är tyvärr ej ROT-berättigad.

1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
2. Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknas.
3. Beställaren försäkrar att han/hon är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
4. Entreprenören ska i fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.
5. Betalningsvillkor för fakturan är 15 dagar netto.
6. För det fall skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket.

 
Entreprenör: Agera Funäsdalen AB
Adress: Rörosvägen 43
84095 Funäsdalen
Telefon: 0684-290 40 E-mail: info@agera.eu
Telefax: 0684-291 48 Web: www.agera.eu
Organisationsnr: 556768-0409
F-skattebevis: Entreprenören innehar F-skattebevis

Senaste nytt


Warning: opendir(wwwdocs/prodcat/catalog/1) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/agera.eu/public_html/includes/core/functions.php on line 200

Warning: opendir(wwwdocs/prodcat/picture/1) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/agera.eu/public_html/includes/core/functions.php on line 205

Warning: opendir(wwwdocs/prodcat/catalog/2) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/agera.eu/public_html/includes/core/functions.php on line 200

Warning: opendir(wwwdocs/prodcat/picture/2) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/agera.eu/public_html/includes/core/functions.php on line 205

Warning: opendir(wwwdocs/prodcat/catalog/3) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/agera.eu/public_html/includes/core/functions.php on line 200

Warning: opendir(wwwdocs/prodcat/picture/3) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/agera.eu/public_html/includes/core/functions.php on line 205

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.